सिन्धुपाल्चोकका छ जनाले फिर्ता गरे भूकम्पको अनुदान रकम